Maskinflytt

Maskinflytt

Om ni köpt en begagnad maskin eller ska flytta verksamheten till nya lokaler kan vi hjälpa er med flytten och idrifttagandet av maskinen. Om ni inte gjort detta förr så är det många pusselbitar som ska på plats innan flytten är färdig och den erfarenheten, kunskapen och det nödvändiga kontaktnätet har vi.

Vi har många års erfarenhet av projekt som maskinflyttar och ser till att maskinen transportsäkras och transporteras säkert hela vägen och sen tas i drift och fungerar på ett stabilt sätt när den är flyttad. Detta sparar er många timmars arbete och framför allt ger er en fungerande maskin med en driftsäker produktion även efter flytten. Ett system behöver oftast ses över både vad gälle rlinjering och andra finjusteringar efter just en maskinflytt. Om inte dessa moment genomförs korrekt kan det lätt uppstå fel som ibland kan vara väldigt tidsödande att hitta och därmed ge onödigt produktionsbortfall. 

Det spelar ingen roll var maskinen befinner sig i världen vi hjälper er hela vägen från transportsäkring och transportbokning till installation, drifttagning och optimering av maskinen på den nya lokalen.

 

Kontakta Anders Matsson

Vill du ha mer information? Lämna din e-post eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig. Alternativt så når du oss på tel 0281-307 10 eller e-post info@lmiab.se