Laserskyddsrum och skåp

 skyddsrum varningsskyltar Skyddsrum med utsug

Vi levererar och installerar klass 1 laserskyddsskåp i rumsstorlek för högeffektslasrar. Alla kapslingar säljs testade och certifierade enligt EN 60.825-4 (Laser Produktsäkerhet Del 4 - Laser Guards). Dessa kan levereras komplett med interlock system och ljusskyltar. Rökutsugning och / eller luftkonditionering kan också levereras, liksom CCTV. Detta är en kostnadseffektiv och extremt enkel metod att innesluta sitt lasersystem för att uppfylla ställda säkerhetskrav och frigöra utrymme för andra aktiviteter.

Vi levererar och installerar även mindre klass 1 laserskåp för högeffektslasrar.
Dessa är kundanpassade för att passa den istallerade lasern.
Alla våra kapslingar säljs testade och certifierade enligt EN 60.825-4 (Laser Produtsäkerhet Del 4 - Laser Guards) och dessa kan levereras kompletta med en intyerlocksystem och ljusskyltar förmonterade.

Läs mer om våra skyddskapslingar här.

Kontakta Urban Gärds

Vill du ha mer information om lasersäkerhet? Lämna din e-post eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig. Alternativt så når du oss på tel 0281-307 16 eller e-post urban@lmiab.se