Interlocksystem och mätinstrument för lasersäkerhet

interlockController2.jpg ADM_1000_18230v3.jpg Lasermet_105720.jpg Product_01_17351.jpg

Våra Interlocksystem gör det möjligt för organisationer att följa bästa praxisför att tillhandahålla laseroperatörerna en säker miljö vid användning av kraftiga lasersystem. Interlock systemen är designade för maximal säkerhet och effektivitet. Systemen är konfigurerade för att erbjuda automatisk avstängning av laserstrålen om dörrar, luckor eller persienner öppnas till kapslingen / det skyddade området.

Mätinstrument och energimätare

Vi har även en rad olika mätinstrument och energimätare i vår Lasermetportfölj. 

ADM-1000 effektmätare med såväl inbyggd display som PC-interface har en rad olika tillbehör för att komplettera mätutrustningen för era behov. Klicka på länken nedan för mer information om utbudet (på engelska - Lasermets sida).

Läs mer om våra interlocksystem här.

Läs mer om mätinstrument och energimätare här

Kontakta Urban Gärds

Vill du ha mer information om lasersäkerhet? Lämna din e-post eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig. Alternativt så når du oss på tel 0281-307 16 eller e-post urban@lmiab.se