II-VI Infrared

II-VI Infrared

optik_set.jpgII-VI laseroptik tillverkas från II-VI:s egen zink selenid (ZnSe) liksom koppar (Cu), gallium, arsenid (GaAs), germanium (Ge), molybden (Mo) och kisel (Si). II-VI högklassiga ytbeläggningar är påförda för att förbättra den optiska prestanda och kvalitetssäkrande program omfattar jämförande tester, dokumentation och statistisk analys för att försäkra att varje enskild optik lever upp till kunders högt ställda förväntningar.


II-VI har förutom standardoptik en stor portfölj med testutrustning, kollimatorer, IR Thermal Imaging optik mm. 

Tack vare att vi är en nära partner till II-VI har vi möjligheter och resurser att ta fram även den mest avancerade optik. Det är alltså inte bara standardoptik för industrin utan även specialframtagen optik i forskningssyfte eller för andra nischade områden där vanlig optik inte räcker till. Kontakta oss för mer information.

Produkter

collimating_optics.jpg
Linser för högeffekts CO2 lasrar som passar till alla märken på världsmarknaden.
Linserna består av Zink Selenid (ZnSe) som är ett giftigt och om linsen går sönder även radioaktivt material. Man bör därför hantera ett linshaveri försiktigt. Särskilda instruktioner för detta finns att ladda ner här på vår webb under Nedladdning.
  • Trumpf skär linser (Cut Lenses)
  • MP-5 Ultralågabsorberande för lasrar med över 4 kW kontinuerlig effekt 
  • Asfäriska linser
  • Cylindriska linser
  • Meniscus linser (Menisk) den vanligast förekommande linsformen för industrin
  • Plan konvexa linser


mirrors.jpg
Speglar och resonatoroptik
Speglar används i strålgången, där laserstrålen leds fram mot skärhuvudet i lasermaskinenkan, eller i resonatorn. Speglarna kan vara totalreflekterande eller delvis reflekterande beroende på ändamålet. I resonatorn har man kort beskrivet en bakre optik och en främre optik så kallad output coupler. Däremellan kan det i sin tur sitta flera speglar beroende på resinatorns utformning och hur man vill ha strålen som kommer ut genom utgångsspegeln. Utgångsspegeln är alltid delvis reflekterande, dvs. den släpper igenom en viss andel av laserljuset som träffar den ock skickar tillbaka en större mängd så att energimängden i kaviteten alltid bibehålls och ett jämnt flöde strålar ut ur resonatorn.
Andra egenskaper kan vara att spegeln vrider laserstrålen en aning, så kallad fasförskjutning λ-förskjutning, andra speglar är specificerad att inte ge någon fasförskjutning alls. 
Det vanligast förekommande materialet i speglar är kisel (silikon), kisel är billigt, termiskt stabilt och hållbart och därför väligt lämpligt för de flesta typer av speglar. Kiselspegeln beläggs sedan med lämpligt material för att få den egenskap som önskas.
Även koppar är vanligt i högeffektstillämpningar för sin höga termiska ledningsförmåga.
Molybden är ytterligare ett viktigt material som används, molybden erbjuds oftast obelagt.  


ii-vi_mat_cover.jpgOptiska material och framställning av den mycket avancerade optiken till CO2-lasersystem kan du läsa mer om genom att klicka på bilden till vänster (flash-applikation öppnas i separat fönster), presentationen är på engelska.

Kontakta Micke Bergman

Vill du ha mer information om optik? Lämna din e-post eller ditt telefonnummer så kontaktar jag dig. Alternativt så når du mig på tel 0281-307 18 eller e-post micke@lmiab.se